Warsztaty

Przedstawiamy Państwu ofertę warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć dzieci pracują indywidualnie, w parach, bądź w małych grupach. Większość eksperymentów wykonują samodzielnie lub z pomocą instruktora. Dzięki temu lepiej rozumieją i zapamiętują poruszane zagadnienia. Przed ich wyjaśnieniem instruktor naprowadza pytaniami na właściwe rozwiązanie. Na koniec instruktor wykonuje eksperyment w formie pokazu z użyciem odczynników chemicznych, wysokiej temperatury albo ognia. Minimalny wiek uczestników jest zależny od tematyki warsztatów. Niektóre programy są dostosowane do dzieci w wieku 3 lat.

Proponujemy Państwu warsztaty chemiczne, fizyczne, biologiczne i tematyczne. Na Państwa prośbę możemy ułożyć zajęcia o określonej tematyce. O szczegóły oferty prosimy pytać pod adresem kontakt@doswiadczalnia.com, bądź nr tel. 733-673-116 (obszar Czestochowa, Myszków, Siewierz, Zawiercie i okolice), 733-673-118 (obszar Mysłowice, Katowice, Jaworzno, Tychy, Sosnowiec i okolice).

Sprawy organizacyjne

Oferta warsztatów kierowana jest do szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i oświatowych, centrów handlowych, organizatorów imprez okolicznościowych, plenerowych, pikników, a także do osób prywatnych.

Podstawowe warsztaty trwają 45 min. lub 90 min. Czas ten może być zmodyfikowany na Państwa prośbę. W przypadku najmłodszych uczestników czas trwania warsztatów jest skracany. W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 25 – 30 osób. Instruktor przywozi ze sobą potrzebne do przeprowadzenia warsztatów odczynniki, przedmioty i naczynia. Zadaniem osoby zamawiającej warsztaty jest udostępnienie pomieszczenia, stołów i miejsc siedzących dla uczestników, stołu dla instruktora oraz zapewnienie dostępu do wody. Cena warsztatów jest zależna od ilości uczestników, rodzaju warsztatów, ilości zamawianych godzin (wraz ze wzrostem ilości godzin, cena proporcjonalnie spada). Na Państwa prośbę możemy ułożyć warsztaty o określonej tematyce.

Dostępne warsztaty

Warsztaty chemiczne

Przed rozpoczęciem zajęć dzieci ubierają fartuchy, siadają przy stanowiskach wyposażonych w szkło laboratoryjne i sprzęt chemiczny. Dzięki temu wcielają się w rolę chemika w prawdziwym laboratorium. Zadaniem młodych naukowców jest przelewanie substancji, dodawanie składników i mieszanie roztworów zgodnie z zaleceniami instruktora. Po wykonanych czynnościach obserwują zachodzące zmiany oraz reakcje chemiczne, po czym próbują wysnuć odpowiednie wnioski.

Warsztaty fizyczne

Po ubraniu fartuchów uczestnicy zamieniają się w szalonych naukowców, którzy przeprowadzają serię doświadczeń fizycznych. Dzieci zajmują miejsca przy stanowiskach, wyposażonych w przybory niezbędne do prac naukowych. Wykonują serię prób i eksperymentów, a następnie wspólnymi siłami wyjaśniają zachodzące zjawiska.

Warsztaty biologiczne

Młodzi biolodzy wyposażeni w fartuchy i sprzęt laboratoryjny badają zjawiska przyrodnicze i odkrywają tajemnice przyrody. Wykorzystują zlewki, kolby, probówki, a także materiał roślinny do przeprowadzania testów oraz prób. Najtrudniejszym wyzwaniem jest zinterpretowanie uzyskanych wyników oraz wysnucie wniosków.

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne są połączeniem kilku dziedzin nauki. W zależności od wybranego rodzaju zagadnień uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą ekologiczną, przyrodniczą, z zakresu ochrony środowiska, zasad zdrowego odżywiania oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu. Proponowana tematyka jest jedynie naszą sugestią, możemy ułożyć program dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

O szczegóły oferty prosimy pytać pod adresem kontakt@doswiadczalnia.com, bądź nr tel. 733-673-116 (obszar Czestochowa, Myszków, Siewierz, Zawiercie i okolice), 733-673-118 (obszar Mysłowice, Katowice, Jaworzno, Tychy, Sosnowiec i okolice).