Pokazy i warsztaty

Proponujemy Państwu interaktywne pokazy eksperymentów dla dzieci i młodzieży z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. Podczas każdego pokazu wykonujemy serię doświadczeń o określonej tematyce. Każde doświadczenie jest wyjaśniane szczegółowo, ale w przystępny sposób, dostosowany do wieku uczestników. Przed wyjaśnieniem zachodzących zjawisk instruktor zadaje widowni szereg pytań, zachęcając do samodzielnego rozwiązania problemu badawczego. W trakcie wykonywania eksperymentów z widowni wybierani są ochotnicy, którzy pomagają instruktorowi, lub samodzielnie przeprowadzają doświadczenia. Najbardziej aktywne osoby zostają nagrodzone drobnym upominkiem. W pokazach mogą wziąć udział dzieci od trzeciego roku życia.

Proponujemy Państwu pokazy chemiczne, fizyczne, biologiczne i tematyczne. Na Państwa prośbę możemy ułożyć pokaz o określonej tematyce. O szczegóły oferty prosimy pytać pod adresem kontakt@doswiadczalnia.com, bądź nr tel. 733 673 118.

Sprawy organizacyjne

Oferta pokazów kierowana jest do szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i oświatowych, centrów handlowych, organizatorów imprez okolicznościowych (np. wesel, mikołajków, dnia dziecka), plenerowych, pikników, a także do osób prywatnych.

Podstawowy pokaz trwa około 45 min. Czas ten może być zmodyfikowany na Państwa prośbę. W przypadku najmłodszych uczestników czas trwania pokazu skracany jest do około 30 min. W pokazie może uczestniczyć różna ilość osób, od kilku, bądź kilkunastu, do kilkudziesięciu. Maksymalna liczba osób to 100. Ilość ta jest zależna od rodzaju pokazu, wieku uczestników i warunków lokalowych. Instruktor przywozi ze sobą potrzebne do wykonania pokazu odczynniki, przedmioty i naczynia. Zadaniem osoby zamawiającej pokaz jest udostępnienie pomieszczenia, stołu dla instruktora oraz zapewnienie dostępu do wody. Cena pokazu jest zależna od ilości uczestników, rodzaju pokazu, ilości zamawianych pokazów (wraz ze wzrostem ilości pokazów, cena proporcjonalnie spada). Na Państwa prośbę możemy ułożyć pokaz o określonej tematyce.

Dostępne pokazy

Pokazy chemiczne

Pokazy fizyczne

Pokazy biologiczne

Pokazy tematyczne

Pokazy chemiczne

Pokazy chemiczne zapewniają wiele wrażeń i niespodziewanych efektów. W trakcie ich trwania wykonywane są spektakularne eksperymenty, do których w większości wykorzystujemy produkty spożywcze i przemysłowe, a także bezpieczne odczynniki chemiczne. Doświadczenia dają natychmiastowy efekt, widoczny nawet z większych odległości. Nagłe zmiany barwy, próby ognia, dym, znikanie i pojawianie się kolorów, to i wiele innych czeka na naszych pokazach chemicznych.

Pokazy fizyczne

Pokazy fizyczne pozwalają na zrozumienie zjawisk przyrodniczych, oddziaływań w naturze i sił wokół nas. Poruszamy takie zagadnienia, jak gęstość, grawitacja, siła odśrodkowa, ciśnienie, magnetyzm, czy elektryczność. Uczestnicy pokazu na własne oczy mogą przekonać się jak działa poduszkowiec, silnik odrzutowy, skąd bierze się tęcza lub zachód słońca

Pokazy biologiczne

Młodzi biolodzy wyposażeni w fartuchy i sprzęt laboratoryjny badają zjawiska przyrodnicze i odkrywają tajemnice przyrody. Wykorzystują zlewki, kolby, probówki, a także materiał roślinny do przeprowadzania testów oraz prób. Najtrudniejszym wyzwaniem jest zinterpretowanie uzyskanych wyników oraz wysnucie wniosków.

Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne są połączeniem kilku dziedzin nauki. W zależności od wybranego rodzaju zagadnień uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą ekologiczną, przyrodniczą, z zakresu ochrony środowiska, zasad zdrowego odżywiania oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu. Proponowana tematyka jest jedynie naszą sugestią, możemy ułożyć program dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

O szczegóły oferty prosimy pytać pod adresem kontakt@doswiadczalnia.com, bądź nr tel. 733 673 118.