Pokazy i warsztaty

Proponujemy Państwu interaktywne pokazy eksperymentów oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. Podczas każdego pokazu wykonujemy serię doświadczeń o określonej tematyce. Każde doświadczenie jest wyjaśniane szczegółowo, ale w przystępny sposób, dostosowany do wieku uczestników. Przed wyjaśnieniem zachodzących zjawisk instruktor zadaje widowni szereg pytań, zachęcając do samodzielnego rozwiązania problemu badawczego. W trakcie wykonywania eksperymentów z widowni wybierani są ochotnicy, którzy pomagają instruktorowi, lub samodzielnie przeprowadzają doświadczenia. Warsztaty natomiast angażują wszystkich uczestników i są organizowane dla grup 20 - 30 osób jednorazowo. W trakcje zajęć dzieci pracują w 5 - 6 osobowych grupach i każda osoba ma do wykonania jakieś zadanie.

Proponujemy Państwu pokazy i warsztaty chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz tematyczne. Na Państwa prośbę możemy ułożyć zajęcia o określonej tematyce. O szczegóły oferty prosimy pytać pod adresem kontakt@doswiadczalnia.com, bądź nr tel. 505-080-848.

Sprawy organizacyjne

Oferta pokazów i warsztatów kierowana jest do szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych i oświatowych, centrów handlowych, organizatorów imprez okolicznościowych (np. wesel, mikołajków, dnia dziecka), plenerowych, pikników, a także do osób prywatnych.

Podstawowe zajęcia trwa około 45 min. Czas ten może być zmodyfikowany na Państwa prośbę. W przypadku najmłodszych uczestników czas trwania pokazu lub warsztatów skracany jest do około 30 min. W pokazie może uczestniczyć różna ilość osób, od kilku, bądź kilkunastu, do kilkudziesięciu. Maksymalna liczba osób to 100. Ilość ta jest zależna od rodzaju pokazu, wieku uczestników i warunków lokalowych. Na warsztatach jednorazowo może uczestniczyć do 20 - 30 osób. Instruktor przywozi ze sobą potrzebne odczynniki, przedmioty i naczynia. Zadaniem osoby zamawiającej jest udostępnienie pomieszczenia, stołu dla instruktora oraz zapewnienie dostępu do wody. W przypadku warsztatów potrzebna są również stoły i miejsca siedzące dla dzieci; Cena zajęć jest zależna od ilości uczestników, rodzaju, ilości zamawianych zajęć. Na Państwa prośbę możemy ułożyć pokaz i warsztaty o określonej tematyce.

Dostępne pokazy i warsztaty

chemiczne

fizyczne

biologiczne

tematyczne

Zajęcia chemiczne

Pokazy oraz warsztaty chemiczne zapewniają wiele wrażeń i niespodziewanych efektów. W trakcie ich trwania wykonywane są spektakularne eksperymenty, do których w większości wykorzystujemy produkty spożywcze i przemysłowe, a także bezpieczne odczynniki chemiczne. Doświadczenia dają natychmiastowy efekt, widoczny nawet z większych odległości. Nagłe zmiany barwy, próby ognia, dym, znikanie i pojawianie się kolorów, to i wiele innych czeka na naszych zajęciach chemicznych.

Zajęcia fizyczne

Pokazy i warsztaty fizyczne pozwalają na zrozumienie zjawisk przyrodniczych, oddziaływań w naturze i sił wokół nas. Poruszamy takie zagadnienia, jak gęstość, grawitacja, siła odśrodkowa, ciśnienie, magnetyzm, czy elektryczność. Uczestnicy na własne oczy mogą przekonać się jak działa poduszkowiec, silnik odrzutowy, skąd bierze się tęcza lub zachód słońca.

Zajęcia biologiczne

Warsztaty i pokazy tematyczne są połączeniem kilku dziedzin nauki. W zależności od wybranego rodzaju zagadnień uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą ekologiczną, przyrodniczą, z zakresu ochrony środowiska, zasad zdrowego odżywiania oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu. Proponowana tematyka jest jedynie naszą sugestią, możemy ułożyć program dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Zajęcia tematyczne

Warsztaty tematyczne są połączeniem kilku dziedzin nauki. W zależności od wybranego rodzaju zagadnień uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą ekologiczną, przyrodniczą, z zakresu ochrony środowiska, zasad zdrowego odżywiania oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu. Proponowana tematyka jest jedynie naszą sugestią, możemy ułożyć program dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

O szczegóły oferty prosimy pytać pod adresem kontakt@doswiadczalnia.com, bądź nr tel. 505-080-848.